Binh Dai rural appearance is increasingly new

: Thursday - 07/07/2016 10:20  |  Viewed: 633
Up to now Binh Dai (Ben Tre) has mobilized over 376 billion VND, in which the people contribute over 53 billion VND, together with more than 1,600 working days and donated nearly 21,925 m2 of land, trees and crops. .

Diện mạo nông thôn Bình Đại đang khởi sắc, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp

  Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện “Xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Bình Đại (Bến Tre) đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên. Đến nay Bình Đại đã huy động được trên 376 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 53 tỷ đồng, cùng với hơn 1.600 ngày công lao động và hiến gần 21.925m2 đất, cây cối, hoa màu...

  Từ nguồn vốn huy động, Bình Đại đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, dặm vá 42 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 30.000m, xây dựng, sửa chữa 19 cầu giao thông nông thôn, nạo vét 20 tuyến kênh nội đồng… Bên cạnh đó, những chính sách giảm nghèo được Bình Đại ưu tiên, đó là hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi trên 190 tỷ đồng giúp người nghèo có vốn làm ăn.

  Ngoài ra, các ngành chức năng đã phối hợp tổ chức 105 lớp dạy nghề cho 2.889 lao động nông thôn, các nghề chăn nuôi, trồng trọt, may, đan giỏ xách, dệt thảm... Qua đào tạo nghề và hỗ trợ vốn cho bà con nghèo, tạo cơ sở kinh doanh, đã góp phần giải quyết việc làm mới 6.291 lao động (đạt 125,82%). Cùng các xã đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả như chăn nuôi vịt, bò, dê, trồng màu, mô hình may công nghiệp, may giỏ xách…

  Điểm nhấn của phong trào “Xây dựng NTM gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bình Đại là xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn. Hiện toàn huyện có 100% xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt 99,1%...

  Theo ông Võ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, đến cuối năm 2015, huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10 - 11 tiêu chí, các xã còn lại trên 7 tiêu chí. Diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second