HD 27 1

Họp Hội đồng thẩm định tiến bộ kỹ thuật công nghệ “Chăn nuôi lợn thịt không xả thải ra môi trường”

 •   02/06/2020 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 9

Ngày 2/6/2020 Cục Chăn nuôi tổ chức họp Hội đồng thẩm định tiến bộ kỹ thuật công nghệ “Chăn nuôi lợn thịt không xả thải ra môi trường”. Tiến bộ kỹ thuật được Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Trung ương (LCASP) trình trên cơ sở thực hiện thành công gói thầu số 27: Nghiên cứu Công nghệ Chăn nuôi lợn tiết kiệm nước.

GT29 3

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá sản phẩm gói thầu 29

 •   01/06/2020 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 17

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá “Báo cáo Hoàn thành nghiên cứu” gói thầu 29 “Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm” thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, tại Hà Nội.

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định và lựa chọn công nghệ nghiên cứu thành công để thực hiện mô hình thí điểm tích hợp của gói thầu 25 và 26

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định và lựa chọn công nghệ nghiên cứu thành công để thực hiện mô hình thí điểm tích hợp của gói thầu 25 và 26

 •   21/05/2020 02:41:01 PM
 •   Đã xem: 60

Ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ thẩm định và lựa chọn công nghệ nghiên cứu thành công để thực hiện mô hình thí điểm tích hợp của gói thầu 25:”Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm khí sinh học theo chuỗi giá trị” và gói thầu số 26:” Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị” thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tại Hà Nội.

Agritech (AGT) - Công nghệ chăn nuôi lợn thịt không xả thải

Agritech (AGT) - Công nghệ chăn nuôi lợn thịt không xả thải

 •   06/05/2020 03:46:31 PM
 •   Đã xem: 133

Từ năm 2019, với hiệu quả ban đầu hết sức thuyết phục của công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước trên mô hình chuồng sàn của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Các con thấp (LCASP) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty CP Giải pháp công nghệ nông nghiệp Agritech (AGT) đã tiếp cận công nghệ mới này và tiến hành từng bước modul hóa công nghệ “Chăn nuôi lợn thịt không xả thải ra môi trường” (Công nghệ), nhằm nhân rộng công nghệ tới trước tiên là các trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô nhỏ và vừa, tiếp theo là các trang trại có quy mô lớn nhằm góp phần phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

Họp Hội đồng Cục Bảo vệ thực vật thẩm định tiến bộ kỹ thuật gói thầu 42

Họp Hội đồng Cục Bảo vệ thực vật thẩm định tiến bộ kỹ thuật gói thầu 42

 •   04/05/2020 09:55:13 AM
 •   Đã xem: 86

Ngày 29/04/2020, Cục bảo vệ thực vật tổ chức họp Hội đồng thẩm định tiến bộ kỹ thuật “Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn ở Việt Nam” thuộc Gói thầu số 42: “Thí điểm công nghệ sản xuất phân hữu cơ chuyên dùng cho cây trồng chủ lực từ chất thải chăn nuôi ở Việt Nam” – Dự án LCASP. Hội đồng do ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục BVTV, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

GT293

Ban QLCDA Nông nghiệp nghiệm thu sản phẩm tư vấn nghiên cứu Gói thầu số 29.

 •   31/03/2020 03:37:48 PM
 •   Đã xem: 170

Ngày 26 tháng 3 năm 2020 Ban QL các dự án Nông nghiệp – Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu “Báo cáo chính sách về việc áp dụng và nhân rộng công nghệ xử lý bùn thải ở trang trại nuôi tôm thâm canh” – Gói thầu số 29: “Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm”. Thành phần gồm: Các thành viên Hội đồng, do ông Nguyễn Thế Hinh – Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì và các chuyên gia phản biện độc lập, cán bộ dự án LCASP, đại diện nhà thầu, khách mời tham dự.

GT421

Họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm tư vấn nghiên cứu gói thầu 42

 •   30/03/2020 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 231

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Dự án Hỗ Trợ Nông nghiệp các bon thấp tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm tư vấn nghiên cứu “ kết quả thử nghiệm hiệu quả nông học và kinh tế của phân hữu cơ khoáng cho mỗi cây trồng” của Gói thầu số 42 : Thí điểm công nghệ sản xuất phân hữu cơ khoáng chuyên dùng cho cây trồng chủ lực từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm khí sinh học ở Việt Nam thuộc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tại Hà Nội.

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá sản phẩm gói thầu 27

Họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá sản phẩm gói thầu 27

 •   27/03/2020 11:09:52 AM
 •   Đã xem: 204

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá “Báo cáo Hoàn thành nghiên cứu” gói thầu 27 “Chăn nuôi lợn tiết kiệm nước” thuộc Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, tại Hà Nội.

Họp đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu nghiên cứu DA Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

Họp đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu nghiên cứu DA Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp

 •   14/02/2020 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 322

Ngày 11/2/2020 Ban QLCDA Nông nghiệp tổ chức họp đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu nghiên cứu DA Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp.

Họp nghiệm thu kết quả thí nghiệm của gói thầu số 29 về Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm

Họp nghiệm thu kết quả thí nghiệm của gói thầu số 29 về Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm

 •   13/01/2020 01:20:00 PM
 •   Đã xem: 401

Ngày 11/1/2020, Hội đồng Khoa học của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp tại Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường để đánh giá đề xuất quy trình công nghệ Nuôi tôm thâm canh giảm ô nhiễm môi trường của Tư vấn gói thầu số 29 "Nghiên cứu xử lý chất thải nuôi tôm". Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng, Vụ KHCNMT, Tổng cục Thủy sản, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Dự án LCASP và các chuyên gia của gói thầu số 29. Sau khi nghe báo cáo của Tư vấn gói thầu 29 và ý kiến góp ý, thảo luận của các bên có liên quan. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng, đã kết luận đồng ý cho Tư vấn gói thầu 29 tiếp tục tiến hành thử nghiệm mô hình tích hợp 3 công nghệ: Tôm - Rô phi, Tôm - Vi khuẩn, Tôm - Tảo nhằm xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ để tham mưu cho Bộ NN & PTNT và các tỉnh tham gia dự án LCASP nhân rộng công nghệ Nuôi tôm thâm canh giảm ô nhiễm môi trường LCASP

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây