LCASP project briefing for the first 6 months of 2015

: Tuesday - 29/09/2015 10:20  |  Viewed: 1247
The Central Management Board of the Low Carbon Agriculture Project held a briefing in the first half of 2015 in Ha Noi, on 25 September 2015, for the purpose of evaluating the progress of implementation. The first six months of 2015. At the same time, the participants discussed and implemented component 3 of the project. Attend a meeting of the Representative
 
  Giám Đốc dự án LCASP - Ông Nguyễn Thế Hinh phát biểu khai mạc cuộc họp giao ban. 
 
Các thành viên tham gia cuộc họp đã trao đổi thẳng thắn và sôi nổi về những thực trạng tồn tại trong quá trình triển khai dự án, cũng như những thành tựu đạt được sau 6 tháng đầu năm. Từ đó các bên đã đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Bên cạnh đó, cuộc họp còn đạt được sự thống nhất cao của các ban quản lý dự án tại các đại phương, nhằm tiến tới thực hiện hợp phần 3 của dự án.
 
Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Phó giám đốc BQL dự án LCASP Bình Định phát biểu về thực trạng triển khai dự án tại tỉnh Bình Định.
 
Cuộc họp giao ban đã thành công tốt đẹp và đạt được sự thống nhất cao của các bên tham giam. Ông Nguyễn Thế Hinh – Giám đốc Dự án đã phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng thời yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án, cũng như cùng nhau phối hợp chặt chẽ để tiến hành thực hiện hợp phần 3 của dự án.
 
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second