A briefing on the Low Carbon Agriculture Project

: Friday - 03/06/2016 10:20  |  Viewed: 1261
On 1 June 2016, the Low Carbon Agricultural Assistance Project Management Board (LCASP) held a briefing at the Red Cross Hotel in Hanoi to discuss and guide the selection and implementation process. Pilot demonstration model under Component 3 of the project.

Thành phần tham dự hội nghị bao gồm: các đại diện Vụ Tài chính và Vụ hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn; đại diện của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Dự án hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp, Ban QLDA của 10 tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng; và các tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Nguyễn Thế Hinh - Giám đốc dự án hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp đã yêu cầu Ban QLDA các tỉnh cần phải đẩy nhanh tiến độ của Hợp phần 1 nhằm đạt được các kế hoạch đề ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh của các định chế tài chính để hỗ trợ giải ngân Hợp phần 2 - Tín dụng cho chuỗi giá trị khí sinh học.

Đối với Hợp phần 3: Ban QLDA các tỉnh đã thống nhất triển khai nội dung xây dựng mô hình theo yêu cầu của ADB là: Gộp các gói thầu theo công nghệ; Ban QLDA Trung ương sẽ tổ chức đấu thầu các gói thầu; Ban QLDA các tỉnh sẽ ký hợp đồng và quản lý thực hiện hợp đồng; Theo đó, Ban QLDA Trung ương sẽ thống nhất với ADB, và trình Bộ phê duyệt Quy định thực hiện các mô hình trình diễn thí điểm thuộc Dự án LCASP làm căn cứ thực hiện.

   Cuộc họp đã diễn ra tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16:30 cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc họp.

 

 

 

 

 

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second