Announcement of the reporter broadcast schedule # x3; 15 years a journey - because of Blue Agriculture

: Friday - 19/02/2016 10:20  |  Viewed: 1194
Announcing a reporter program broadcast: 15 years in a row - because of Blue Agriculture

[THÔNG BÁO] Lịch phát sóng chương trình phóng sự về Ban quản lý các dự án Nông nghiệp trên kênh VTV1 đài truyền hình Việt Nam

Lịch phát sóng chương trình: "Khai thác hiệu quả nguồn vốn quốc tế để giảm nghèo" sẽ được phát trên sóng VTV1 đài truyền hình Việt Nam với thời gian như sau:

- Phát lần 1 lúc 16h15 - Thứ 6, ngày 19/02/2016

- Phát lại vào lúc 8h45 - Thứ 4, ngày 24/02/2016

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second