APMB - Agriculture Project Management Board works with the Personnel Organization Department for training

: Thursday - 14/07/2016 10:20  |  Viewed: 2133
On the morning of 13/7/2016 at the Hall 9, the Agricultural Projects Management Board had a working session with the Personnel Department on the training of the projects under the department to jointly issue planning guidelines. And report on the overall training as well as detailed year by year.

 

  Đến dự buổi làm việc về phía vụ Tổ chức cán bộ có đồng chí Lê Huy Nhạn - Vụ trưởng; Về phía Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có đại diện vụ kế hoạch; vụ tài chính và các phòng chuyên môn liên quan đến công tác đào tạo tập huấn và hội thảo của Bộ. Về phía Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có đồng chí Lê Văn Hiến - Trưởng Ban; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ; giám đốc các Chương trình dự án tham dự.
Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng phòng KHKT trình bày báo cáo công tác đào tạo của Ban đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ, 


  Sau khi nghe báo cáo trình bày công tác đạo tạo của Ban, đồng chí Lê Huy Nhạn cùng đại diện các Cục, Vụ liên quan cùng góp ý tham luận đưa ra ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo hội thảo và công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo hội thảo.
Buổi làm việc diễn ra sôi nôi, trang trọng và đã đưa ra những ý kiến chung trong công tác đào tạo hội thảo của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ, những ý kiến trong buổi làm việc đều được ghi nhận và tổng hợp trong hướng dẫn công tác đào tạo hội thảo trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

 

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second