Awarding Ceremony of Deputy Director of Agriculture Project Management Board

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1544
On the morning of June 1 st, 2015, at the 9th meeting hall, the Agriculture Project Management Board held a ceremony to hand over the Appointment of Mr. Nguyen The Hinh to the position of Deputy Head of the Agriculture Project Management Board. The term of office 2015 - 2020.
Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, lãnh đạo các phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các Chương trình/Dự án cùng các tổ chức đoàn thể thuộc Ban.
Mở đầu buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đọc Quyết định của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ nhiệm lại vị trí Phó trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp của Đồng chí Nguyễn Thế Hinh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Lê Văn Hiến thay mặt Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hinh, khẳng định đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ cũng như Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đối với phẩm chất và năng lực quản lý của đồng chí và chúc đồng chí tiếp tục phấn đấu và cố gắng hơn nữa để tiếp tục hoàn thành công việc được cấp trên giao phó.
 

Phát biểu trước toàn thể hội nghị, đồng chí Nguyến Thế Hinh đã bày tỏ niềm vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ tin tưởng phân công tiếp tục đảm đương nhiệm vụ Phó trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Bộ trưởng, Trưởng Ban và tập thể cán bộ viên chức Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. Nhân dịp này,đồng chí Nguyễn Thế Hinh cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, các Chương trình/Dự án trực thuộc đã có sự hỗ trợ và phối hợp tốt để đồng chí hoàn thành công việc được giao.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second