Ceremony of awarding certificates of merit to collectives and individuals with high achievements in 2014 of the Board of Agricultural Projects

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1027
This morning, February 3, 2015, at the 9th meeting of the Board of Directors of Agricultural Projects, in the joyful atmosphere of the early spring of the new year 2015, the Agricultural Projects Management Board held a ceremony to honor and honor And rewarding individuals and organizations with high achievements in the work done by the Agricultural Projects Management Board in 2014. This is a recognition of the contribution of collectives and individuals to contribute to the construction and Developed by the Management Board of Agriculture Projects in particular and of the Ministry of Agriculture and Rural Development in general.
Buổi lễ có sự tham gia của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Ông Lê Văn Hiến, Phó trưởng Ban – Chủ tịch công đoàn Ông Phạm Quang Toản, Phó trưởng Ban – Phó chủ tịch công đoàn Ông Nguyễn Tiến Dũng, cùng đông dảo cán bộ viên chức của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng, của Trưởng Ban cho các đồng chí được tặng khen thưởng.
 
Phó Trưởng Ban - Phạm Quang Toản trao bằng khen cho cá nhân có thành tích cao trong năm 2014
 
Phó Trưởng Ban - Nguyễn Tiến Dũng trao bằng khen cho cá nhân có thành tích cao trong năm 2014

Kết thúc buổi lễ, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác thi đua khen thưởng của Ban và động viên tinh thần của các tập thể cá nhân phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2015./.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second