Component B summation conference and Component C - Rubber Plant Development Project

: Saturday - 07/02/2015 10:20  |  Viewed: 1095
On June 26, 2015, Vice Minister Le Quoc Doanh chaired the "Component B summation conference and Component C - Rubber Plant Development Project. Attending the meeting were: Representatives from Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Departments under the Ministry of Agriculture and Rural Development, Agriculture Project Management Board, Project Management Unit Component B, C - Project P
Sau khi nghe dự thảo báo cáo hoàn thành Dự án của Ban QLDA Hợp phần B và một phần Hợp phần C và các ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ Trưởng Lê Quốc Doanh đã kết luận:
hoi nghi du an phat trien cao su tieu dieu

Đánh giá vai trò Dự án:
- Bộ rất quan tâm tới cao su tiểu điền đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực duyên hải miền trung. Cao su là cây dài ngày chính vì vậy vấn đề con giống là rất quan trọng. Bộ đã giao Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nghiên cứu quản lý giống và quy trình thực hiện.
- Quá trình phát triển cao su tiểu điền tại Việt Nam đã được Chính phủ hỗ trợ bằng một chuỗi các Dự án nối tiếp nhau. Trong đó, Dự án Phát triển cao su tiểu điền là dự án có vai trò qua trọng trong việc phát triển cây cao su. Qua đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế của bà con tham gia Dự án, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và vùng duyên hải miền trung.
Chỉ đạo công tác thực hiện, quyết toán dự án hoàn thành
- Dự án cần rút kinh nghiệm tổ chức, phối hợp giữa các Ban quản lý hợp phần, qua đó tạo sự liên kết chặt chẽ trong việc thực hiện các hợp phần riêng lẻ.
- Phía Ngân hàng nông nghiệp cần rà soát lại các quy trình cấp tín dụng của Dự án để thống nhất giữa trung ương và các địa phương.
- Giao Ban quản lý các dự án nông nghiệp phối hợp với Bộ để hoàn thiện báo cáo hoàn thành Dự án và triển khai thực hiện các công tác quyết toán Dự án.
 
hoi nghi du an phat trien cao su tieu dieu1

- Đề nghị các địa phương tham gia Dự án có kế hoạch và biện pháp cụ thể để tiếp quản các thành quả của Dự án. Cụ thể là tiếp tục giám sát, hỗ trợ các vườn cây cao su tiểu điền; sử dụng hiệu quả đội ngũ khuyến nông của dự án, những người đã được đào tạo kỹ lưỡng về kỹ thuật cao su.
Xây dựng Dự án hỗ trợ lĩnh vực cao su tiểu điền
Bộ Nông nghiệp dành sự ưu tiên cho lĩnh vực cao su tiểu điền. Đề nghị Ban quản lý các dự án Nông nghiệp phối hợp các địa phương và các Cục, Vụ thuộc Bộ để nghiên cứu đề xuất phương án đáp ứng các nhu cầu cần thiếu giúp hỗ trợ, phát triển bền vững cao su tiểu điền. Phía Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chủ động làm việc với nhà tài trợ.
Cuối chương trình, ông Cao Thanh Sơn đã phát biểu kết thúc hội nghị, cám ơn sự có mặt và đóng góp ý kiến của các tỉnh, cùng tất cả các đơn vị. Hội nghị tổng kết Hợp phần B và một phần Hợp phần C – Dự án Phát triển cao su tiểu điền thành công tốt đẹp./.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second