Conference to review 2015 and implement the 2016 plan of the Low Carbon Agriculture Support Project

: Wednesday - 16/03/2016 23:20  |  Viewed: 1345
On March 2, 2016 in Quy Nhon - Binh Dinh, the Ministry of Agriculture and Rural Development held a conference to review 2015 and implement the 2016 plan of the Low Carbon Agriculture Project under the chairmanship of Deputy Minister Le Quoc Doanh. The conference was attended by representatives from the Office of the Government, the Asian Development Bank, representatives of departments,
Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp là dự án vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á với thời gian thực hiện dự án 6 năm từ 2013-2018. Dự án có tổng vốn đầu tư là 84 triệu đô la được thực hiện tại 10 tỉnh gồm: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu trong hội nghị tổng kết dự án LCASP

Tại Hội nghị tổng kết, Ban Quản lý dự án Trung ương đã báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp. Theo đó, trong năm 2015, Ban quản lý dự án các tỉnh đã triển khai xây dựng và lắp đặt 15.393 công trình quy mô nhỏ, nghiệm thu 14.604 công trình và chuyển tiền hỗ trợ 14.107 công trình cho người dân. Lũy kế từ đầu dự án đến 31/12/2015 đã xây/lắp đặt được 26.645 công trình quy mô nhỏ, nghiệm thu 25.138 công trình và chuyển tiền hỗ trợ 24.539 công trình cho người dân. Khoảng 1.068 lớp tập huấn về vận hành công trình khí sinh học cho 30.816 người dân và 165 hội thảo phổ biến các yêu cầu về kỹ thuật và môi trường của các công trình khí sinh học cho 6.389 hộ dân đã được các đại biểu đánh giá cao.

Điểm mới và nổi bật trong dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp đó là dự án (i) Khuyến cáo xây dựng các công trình khí sinh học theo nhu cầu sử dụng khí ga (để đun nấu, phát điện, sấy, ...); (ii) Khuyến cáo người dân áp dụng các công nghệ để thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nuôi trùn quế, làm thức ăn cho cá và các hoạt động tạo thu nhập khác. Việc kết hợp công nghệ biogas với các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi khác theo hướng tạo thêm thu nhập cho chủ trang trại sẽ đem lại giải pháp xử lý môi trường chăn nuôi hiệu quả và bền vững hơn so với chỉ khuyến cáo các trang trại làm hầm khí sinh học như hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe các ý kiến góp ý của đại diện từ Văn phòng Chính phủ, ADB, các Ban quản lý dự án các tỉnh về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch 2016 của dự án.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh biểu dương kết quả đạt được của Hợp phần 1 dự án. Tuy nhiên, Thứ trưởng chỉ đạo Ban Quản lý dự án cần sớm có báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu của Hợp phần 2 (Hợp phần tín dụng cho chuỗi giá trị khí sinh học) để sớm có những giải pháp thúc đẩy giải ngân. Đối với hợp phần 3, đề nghị nhanh chóng tổng hợp nhu cầu đề xuất của các tỉnh về các mô hình trình diễn và đề tài nghiên cứu dựa trên các vấn đề cần giải quyết của tỉnh, từ đó, thống nhất với nhà tài trợ để sớm triển khai các hoạt động của Hợp phần 3.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết dự án LCASP

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chung

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second