Delegation of the first Trade Union delegation of the Project Management Unit for Agriculture Projects - term 2015-2020

: Friday - 22/04/2016 10:20  |  Viewed: 1097
Delegation of the first Trade Union delegation of the Project Management Unit for Agriculture Projects - term 2015-2020.

Hôi nghị Đại biểu Công đoàn cơ sở Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp lần thứ I - nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13/4/2016, Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức Hôi nghị Đại biểu Công đoàn lần thứ I - nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNN, ban lãnh đạo Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban chấp hành và các công đoàn viên thuộc Công đoàn cơ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn, bàn biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ khóa V (2015-2020), thông qua Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2016, và Báo cáo góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hưởng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 của BCH cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Cũng tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Bộ NN&PTNT là Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn Bộ đã phát biểu đưa ra các đánh giá, nhận xét và góp ý cho BCH trong các hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ và mục tiêu hoạt động công đoàn Ban trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Lê Văn Hiến – Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp cũng đã phát biểu chỉ đạo tới BCH Công đoàn cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp trong thơi gian tới phấn đấu là đơn vị Công đoàn vững mạnh.

hoi nghi dai bieu cong doan

Phần cuối của Hội nghị, Công đoàn Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Công đoàn năm 2015 và tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ NN&PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Một số hình ảnh hội nghị:

hoi nghi dai bieu cong doan1

 

hoi nghi dai bieu cong doan2

 

hoi nghi dai bieu cong doan3
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second