Finance and Accounting Training Course of the Project Management Unit for Agriculture 2015

: Wednesday - 25/11/2015 10:20  |  Viewed: 1097
From 23 to 25 November in Da Nang, the Finance - Accounting Department of the Agricultural Projects Management Board held a training course on "Finance - Accounting". Relate to the activities of the Management Board of the agricultural projects as well as the subordinate projects.

  Đến dự khóa tập huấn có đồng chí Nguyễn Thế Hinh - Phó Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp; đồng chí Tăng Văn Sơn - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán cùng các đồng chí của vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đồng chí phụ trách công tác tài chính - kế toán tại các Dự án thuộc Ban.

  Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày với nhiệm vụ trọng tâm kiện toàn, nâng cao công tác tài chính - kế toán cho các cán bộ kế toán Ban và kế toán tại các Dự án thuộc Ban, phổ biến cập những Luật và Nghị Định mới về công tác tài chính - kế toán đặc biệt các công tác kế toán liên quan đến ODA và các chỉ thị của Chính phủ. Khóa tập huấn cũng là cơ hội giúp các cán bộ kế toán trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng những thay đổi cơ chế chính sách của Chính phủ và Nhà tài trợ.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

khoa tap huan cong tac tai chinh
 
khoa tap huan cong tac tai chinh1
 
khoa tap huan cong tac tai chinh2
 
khoa tap huan cong tac tai chinh3
 
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second