Meeting of Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Vu Van Tam at the Management Board of Agriculture Projects

: Thursday - 25/02/2016 10:20  |  Viewed: 1161
This morning, February 24, 1616, at the chairmanship of the Agriculture Project Management Board, Vice Minister Vu Van Tam came to work with the Board of Directors on agricultural projects on livestock and aquaculture projects.
Đến dự cuộc họp về phía Bộ Nông nghiệp có đại diện các đồng chí là Lãnh đạo các Cục,Vụ và chuyên viện phụ trách các dự án ODA của Bộ. Về phía Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đến dự cuộc họp có Lãnh đạo các phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc các dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản thuộc Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.
 
Mở đầu cuộc họp, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Đ/c Lê Văn Hiến trình bày với Thứ trưởng về kết quả triển khai hai dự án là "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm"(LIFSAP) và "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững"(CRSD). Đồng thời cùng trình bày cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động chung của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cùng những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai dự án, xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng để tháo gỡ những tồn tại khó khăn vướng mắc trong thời gian qua.
 
Tiếp sau phần trình bày của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Đ/c Nguyễn Thế Hinh - Phó trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp trình bày báo cáo chi tiết về tình hình triển khai hoạt động của 2 dự án LIFSAP và CRSD trong những năm qua và phương hướng triển khai hoạt động dự án trong năm tiếp theo.
 
pho truong ban nguyen the hinh
 
(Phó trưởng Ban Nguyễn Thế Hinh trình bày báo cáo kết quả triển khai các dự án Chăn nuôi và Thủy Sản)
 
Sau khi nghe báo cáo của Ban về tình hình triển khai các dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản Đ/c Vũ Văn Tám - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đưa ra những giải pháp tháo gỡ những tồn tại vướng mắc nhằm thúc đẩy các hoạt động của hai dự án triển khai hiệu quả và đáp ứng tiến độ. Ngoài ra Thứ trưởng cũng đánh giá rất cao những đóng góp của dự án LIFSAP và CRSD trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững ngành Chăn nuôi, Thủy sản nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung.
 
Cuộc họp đã đưa ra những thống nhất chung giữa Ban quản lý dự án và các Cục, Vụ liên quan trong những hoạt động triển khai dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động của Dự án đảm báo kỹ thuật và tiến độ đề ra./.
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second