Party Committee Committee - Conference to review the work in the first 6 months of 2016 of the Party Committee of the management of agricultural projects

: Monday - 11/07/2016 23:20  |  Viewed: 1084
Party Committee Committee - Conference to review the work in the first 6 months of 2016 of the Party Committee of the management of agricultural projects.

  Ngày 07/07/2016, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

(Đồng Chí Lê Văn Hiến Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy chỉ trì Hội nghị)

Đồng chí Lê Văn Hiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chủ trì Hội nghị.
  Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đỗ Huy Hưng, Chánh văn phòng, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT.

(Đ/c Đỗ Huy Hưng, Chánh văn phòng, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT)

(Đ/c Nguyễn Thế Hinh, Phó bí thư Đảng ủy Ban trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm)

  Thay mặt Đảng ủy Ban, đ/c Nguyễn Thế Hinh, Phó bí thư Đảng ủy Ban đã trình bày Dự thảo “Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2016.

  Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tham luận, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Bộ, Đ/c Lê Văn Hiến đã kết luận Hội nghị:

1.     Dự thảo Báo cáo do Tổ giúp việc Đảng ủy Ban chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Đề nghị Tổ thư ký tiếp thu các ý kiến phát biểu để hoàn thiện Báo cáo trình Đảng ủy cấp trên và phát hành trong Ban để tổ chức triển khai thực hiện.

2.     Thời gian qua, các Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bám sát Nghị quyết hang tháng của Đảng ủy Ban và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

3.     Đảng ủy, Ban chi ủy các Chi bộ và toàn Đảng bộ Ban luôn đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Ban, là nhân tố quan trọng để lãnh đạo Ban hoàn thành nhiệm vụ chính trị Bộ giao.

4.     Đảng ủy, Lãnh đạo Ban luôn quan tâm đến công tác của các Dự án đã hoặc sắp kết thúc đó là đôn đốc công tác quyết toán, xử lý tài sản và bố trí nhân sự phù hợp với chuyên môn, năng lực công tác và nhu cầu của các Dự án khác trong Ban.

5.     Tăng cường chất lượng kết nạp các Đảng viên, đảm bảm kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú tiêu biểu, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

6.     Tiếp tục tăng cường giúp đỡ, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định trong các Hiệp định vay vốn, tuân thủ nghiêm quy định của nhà tài trợ và pháp luật trong nước.

7.     Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các cơ quan theo đúng quy định của pháp luật.

8.     Đề nghị các Chi bộ, các Dự án và toàn thể đảng viên nỗ lực phấn đấu, hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch 2016; kiợ thời tham mưu, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các địa phương để Dự án đáp ứng tiến độ, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016.

  Tiếp sau Hội nghị sơ kết đồng chí Đỗ Hữu Đán đọc Quyết định khen thưởng các tổ chức Đảng và Đảng viên đạt thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second