Strengthening FSH management of cattle and poultry slaughter facilities

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1177
In recent years, under the drastic direction of the Government, the management of food hygiene and safety has made positive changes such as the good implementation of the planning, raising Slaughter facility level, enhanced transport quarantine, slaughter control. However, the management of FSH at slaughterhouses, especially in small slaughterhouses, is not good; The phenomenon of transporting meat and poultry by means and tools containing FHS is still happening in many localities.
Để tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật bảo đảm VSATTP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý; ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.
Cùng với đó, giao UBND huyện xác định lộ trình từng bước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu VSATTP theo quy định; chỉ đạo UBND xã quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xử lý triệt để các cơ sở vi phạm.
Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành thú y kiểm tra, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật không đảm bảo VSATTP, vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm; kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan tới đảm bảo VSATTP trong khâu bán lẻ sản phẩm động vật tươi sống tại các chợ ở khu vực đô thị và nông thôn.
Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành thú y.
Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở địa phương, kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second