The 2016 Spring Meeting of the Project Management Board of Agriculture Projects

: Tuesday - 16/02/2016 10:20  |  Viewed: 1259
In the happy atmosphere of spring, Tet is overwhelmed in the streets, along with the joys of festivals like Tet decorating, shopping, preparing delicious dishes ... then plan to meet friends, family The family is also the wish of all Vietnamese people. In the air of the Lunar New Year, the Project Manager of Agriculture held the "last meeting n

  Đến dự lễ tổng kết ngoài toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp còn có các cán bộ lão thành đã từng cống hiến và làm việc tại Ban, nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác cũng về dự chung vui cùng toàn thể tập thể cán bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

  Mở đầu buổi lễ, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Ông Lê Văn Hiến đã có đôi lời phát biểu và chia sẻ về quảng đường đã qua trong năm 2015 - Ất Mùi cùng những dự định và mục tiêu phát triển của Ban trong năm 2016 Bính Thân với niềm tin về một năm may mắn và thắng lợi trên mọi lĩnh vực.

Dưới đây là một vài hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ:

tat nien 2016 nam binh than
linh vuc nong nghiep1
 
tat nien 2016 nam binh than3
 
tat nien 2016 nam binh than4
 
tat nien 2016 nam binh than5
 
Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second