The breeding model implemented by the Youth Union has achieved good results

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1211
From early 2015 up to now, the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) has deployed the model of application of techniques in raising livestock, contributing to improve the local cow stature in Minh Tan commune, Vi Xuyen district, Ha Giang province.
Minh Tân là xã biên giới nằm ở phía Bắc của huyện Vị Xuyên (Hà Giang), tình hình kinh tế xã hội của xã còn rất nhiều khó khăn, tỉ lệ các hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến 73,44% dân số toàn xã, trong khí đó các hộ khá chỉ chiếm 1,53% tổng dân số xã. Tình hình giao thông đi lại của xã cũng rất khó khăn, đặc biệt là các thôn giáp biên giới và các thôn nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Minh Tân; chính vì vậy, đời sống của bà con nhân dân rất vất vả và ít được quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế.
Xuất phát từ thực tế trên cùng với sự đề xuất, chọn lựa của Tỉnh Đoàn Hà Giang và được sự tạo điều kiện ủng hộ của Lãnh đạo Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT xung kích thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn “xung kích xây dựng nông thôn mới, vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” đã triển khai xây dựng “Mô hình ứng dụng các TBKT trong chăn nuôi nhằm cải thiện tầm vóc bò địa phương” tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang với quy mô 22 con/22 hộ gia đình thanh niên.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. Đoàn Bộ đã hỗ trợ trao tặng 22 con bò (01 bò đực giống và 21 bò cái sinh sản) cho 22 hộ gia đình thanh niên xung kích tham gia bảo vệ đường biên, và các hộ gia đình trong làng thanh niên lập nghiệp của xã. Tổ chức 02 lớp tập huấn về các biện pháp kỹ thuật về giống, chăm sóc bò đực giống, bò cái sinh sản và bê, kỹ thuật sử dụng bò đực phối giống, kỹ thuật chế biến và bảo quản thức ăn cho bò, kỹ thuật làm chuồng trại và phòng tránh rét cho bò khi mùa đông tới... cho 22 hộ gia đình tham gia dự án
Thông qua tập huấn, các hộ gia đình đã tiếp thu được những nội dung quan trọng áp dụng vào việc chăn nuôi bò, với kinh nghiệm của giảng viên cùng với sự tham gia nhiệt tình và ham học hỏi của các hộ gia đình tham gia dự án, lớp tập huấn đã đạt kết quả tốt, truyền tải được nhiều thông tin bổ ích, ứng dụng được các TBKT và thay đổi được nhận thức, cách làm của các hộ gia đình tham gia dự án theo hướng giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế bền vững gắn với giữ gìn trật tự - an ninh biên giới.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. Đoàn Bộ đã hỗ trợ trao tặng 22 con bò (01 bò đực giống và 21 bò cái sinh sản) cho 22 hộ gia đình thanh niên xung kích tham gia bảo vệ đường biên, và các hộ gia đình trong làng thanh niên lập nghiệp của xã. Tổ chức 02 lớp tập huấn về các biện pháp kỹ thuật về giống, chăm sóc bò đực giống, bò cái sinh sản và bê, kỹ thuật sử dụng bò đực phối giống, kỹ thuật chế biến và bảo quản thức ăn cho bò, kỹ thuật làm chuồng trại và phòng tránh rét cho bò khi mùa đông tới... cho 22 hộ gia đình tham gia dự án
Thông qua tập huấn, các hộ gia đình đã tiếp thu được những nội dung quan trọng áp dụng vào việc chăn nuôi bò, với kinh nghiệm của giảng viên cùng với sự tham gia nhiệt tình và ham học hỏi của các hộ gia đình tham gia dự án, lớp tập huấn đã đạt kết quả tốt, truyền tải được nhiều thông tin bổ ích, ứng dụng được các TBKT và thay đổi được nhận thức, cách làm của các hộ gia đình tham gia dự án theo hướng giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế bền vững gắn với giữ gìn trật tự - an ninh biên giới.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second