The conference announced the Salt Restructuring Action Plan in the direction of enhancing added value and sustainable development

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1169
On June 23, in Hanoi, the Ministry of Agriculture and Rural Development held a conference to announce the Action Plan for Restructuring the Salt Industry in the direction of enhancing added value and sustainable development. Earlier, the Minister approved this plan in Decision No. 1492 / QĐ-BNN-CB dated 04/05/2015. Vice Minister Vu Van Tam chaired the meeting with leaders of International Cooperation Department, Department of Agro-Forestry-Fishery Product Processing and Salt Industry.
Tham dự hội nghị có đại diện các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các tổ chức quốc tế, các viện, trường đào tạo, các Sở và các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, một số doanh nghiệp sản xuất chế biến muối ở phía Bắc.
Mục tiêu cụ thể của đề án là:
- Đến năm 2020, tổng diện tích sản xuất muối ổn định 14.500 ha, sản lượng đạt 2 triệu tấn, trong đó diện tích sản xuất muối công nghiệp 8.000 ha, sản lượng muối công nghiệp đạt 1,31 triệu tấn (chiếm 65,5%).
- Chất lượng muối đạt các chỉ tiêu chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia tương ứng với từng loại muối.
- Phát triển diện tích sản xuất muối công nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, nhất là khâu thu hoạch muối, tăng năng suất 20%, tăng giá trị gia tăng các sản phẩm muối ít nhất 20% so với hiện nay.
- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi đồng muối của dân, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến muối, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm muối ít nhất 20% so với hiện nay.
- Xây dựng mô hình liên kết hợp tác sản xuất muối sạch bền vững, thúc đẩy sự hợp tác của người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối.
Phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nhấn mạnh đến những khó khăn, bất cập của ngành muối và khẳng định sự cần thiết của việc tái cơ cấu ngành muối theo hướng phát triển bền vững nhằm cải thiện đời sống của diêm dân và khuyến khích họ duy trì nghề làm muối truyền thống.
Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, để đề án tái cơ cấu ngành muối đi vào thực tiễn hiệu quả, chúng ta phải bắt đầu triển khai từng bước trong bối cảnh nghề sản xuất cũng như diêm dân đang khó khăn, chính sách nhà nước chưa đáp ứng nhu cầu. Đề nghị các địa phương tập trung triển khai cụ thể hóa kế hoạch hành động, các chính sách hiện hành để hỗ trợ sản xuất, lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư, đặc biệt là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối. Yêu cầu Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối tiếp tục tham mưu cho Bộ để soạn thảo Nghị định về ngành hàng muối trình Chính phủ, trong đó làm rõ công tác quản lý chất lượng, phân biệt muối ăn và muối công nghiệp, những tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế chính sách,.. nhằm tạo ra cơ chế đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết tốt với vùng nguyên liệu và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second