The conference finalized the credit component of the Low Carbon Agriculture Support Project

: Tuesday - 17/05/2016 10:20  |  Viewed: 1463
Ngày 13/5/2016, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp đã phối hợp cùng Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Thúc đẩy thực hiện Hợp phần tín dụng thuộc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (LCASP). Hội nghị được chủ trì bởi Ông Chu Văn Chuông – Phó Vụ trưởng Vụ HTQT. Tham dự Hội nghị gồm có các lãnh đạo, các đại diện, và các cán bộ đến từ Vụ HTQT, Vụ Tài Chính, Ban QLDANN và Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư, và 02 Định chế tài chính đang tham gia dự án là Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Hợp tác xã. Ngoài ra, một số định chế tài chính mong muốn được tham gia Hợp phần tín dụng của Dự án như Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Đầu tư Phát triển và Ngân hàng Liên Việt cũng cử đại diện tham dự.

   Hội nghị với mục đích tìm ra và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và triển khai Hợp phần 2: Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học thuộc Dự án LCASP. Tại Hội nghị, Chuyên gia tư vấn về Tài chính tín dụng cho chuỗi giá trị khí sinh học, bà Đinh Thị Minh Thái, đã trình bày Báo cáo sơ bộ về phương pháp và kết quả điều tra nghiên cứu về nhu cầu tín dụng đối với chuỗi giá trị khí sinh học và những vướng mắc hiện tại, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm giải quyết các khó khăn như đơn giản hoá thủ tục cho vay, mở rộng giới hạn các hạng mục cho vay, đề xuất thêm các định chế tài chính mới cùng tham gia thực hiện hợp phần tín dụng của Dự án.

Các bên tham gia trong Hội nghị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các ý kiến đóng góp để thúc đẩy tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Thế Hinh - Giám đốc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp cũng đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu tham gia và bày tỏ mong muốn các bên tham gia hợp tác và hỗ trợ đẩy mạnh giải ngân và thực hiện Dự án. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết luận Hội nghị, ông Chu Văn Chuông ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, cơ bản thống nhất với báo cáo của tư vấn và đề nghị Tư vấn, Ban QLDA Trung ương và các Định chế tài chính hoàn tiện các hồ sơ có liên quan để chuẩn bị làm việc với nhà tài trợ ADB trong Hội nghị đánh giá giữa kỳ.

Quý đại biểu quan tâm có thể nhận tài liệu Hội nghị tại Ban quản lý dự án LCASP, tầng 8, Liên cơ 2, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 04 37286146.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Chu Văn Chuông – Phó Vụ trưởng Vụ HTQT – Bộ NN&PTNT chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Thế Hinh – Phó trưởng Ban quản lý các Dự án nông nghiệp

kiêm Giám đốc Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp phát biểu tại Hội nghị

Chuyên gia tư vấn trình bày Báo cáo Sơ bộ về Hợp phần tín dụng

 

 

Newer articles
Older articles
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second