The government continues to provide emergency assistance to people in Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue affected by the phenomenon of marine deaths abnormalities.

: Monday - 04/07/2016 10:20  |  Viewed: 969
(MARD-27/06/2016) - At the request of the Minister of Agriculture and Rural Development, opinion of the Ministry of Finance; On 25/6/2016, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc issued Decision No. 1138 / QD-TTg amending and supplementing Article 1 of Decision 772 / QD-TTg dated 09 May 2016 by the Prime Minister. Cover emergency support for people in Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue affected by the phenomenon of marine deaths abnormal.

  Nội dung chính của Quyết định 1138/QĐ-TTg: (1) bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ gạo cho hộ gia đình làm nghề muối tại các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường; (2) kéo dài thời gian hỗ trợ gạo cho đối tượng được hỗ trợ lên tối đa 6 tháng; (3) kéo dài thêm 01 tháng (đến ngày 05/7/2016) để thu mua tạm trữ được được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tạm trữ tối đa 06 tháng. (Chi tiết tại Quyết định kèm theo).
  Để thực hiện việc hỗ trợ thảo Quyết định 772, Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.181,715 tấn gạo để hỗ trợ cho 185.854 người thuộc 4 tỉnh và ứng trước kinh phí 59 tỷ đồng để các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thực hiện hỗ trợ cho các tàu thuyền khai thác có công suất dưới 90CV và người nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại bởi sự cố môi trường. 
Để tiếp tục hỗ trợ theo Quyết định 1138/QĐ-TTg, theo Bộ Tài chính để hỗ trợ gạo cho người dân 04 tỉnh thời gian hỗ trợ 6 tháng thì nhu cầu hỗ trợ gạo là 16.727 tấn (chưa bao gồm hộ gia đình làm muối)./.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second