Training program The new Decree of the Government on management of investment in capital construction in ODA project management

: Tuesday - 30/06/2015 10:20  |  Viewed: 1071
Implementation of the training program of the Government's new decree on management of capital construction investment in ODA project management, in the two days of 25/6 and 26/6/2015, in Hanoi, the Organization Department - Administrative organization of legal training conference on the new Decree of the Government on management of investment capital construction. Attending the meeting were the leaders of the Agricultural Projects Management Board, the specialized staff in the professional / professional sections, the managers in charge of the programs / projects under the department, the local projects and programs.
Chương trình tập huấn Nghị định mới của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong công tác Quản lý Dự án ODA

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Trâm – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cho biết: Thời gian vừa qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung và công tác quản lý xây dựng nội ngành Tài chính nói riêng (đặc biệt là công tác lập kế hoạch và công tác quản lý dự án). Trong đó, phải kể đến Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Các văn bản Luật nêu trên có nhiều điểm mới nhưng hiện nay chưa có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật (mới chỉ có Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng vừa được ban hành và có hiệu lực từ 10/5/2015).

Để kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhằm phục vụ tốt cho công tác xây dựng kế hoạch hằng năm và tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý đầu tư công và xây dựng cho đối tượng là Lãnh đạo và chuyên viên tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi cả nước. Đợt tập huấn đối với các tỉnh phía Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới
 

Hội nghị là dịp để các báo cáo viên là các trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư và và Quản lý hoạt động xây dựng của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp trao đổi về nghiệp vụ đối với cán bộ tài chính làm công tác quản lý đầu tư công và xây dựng cơ bản. Những vấn đề chính được trao đổi tại Hội nghị được tập trung vào một số nội dung như báo cáo về Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn (lập kế hoạch trung hạn, lập và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư…); Báo cáo về các nội dung: Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng năm 2015.

Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Nông nghiệp cho rằng, qua việc tham gia khóa tập huấn, các học viên sẽ cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. Sau mỗi chuyên đề, nhiều ý kiến trao đổi, phản hồi từ học viên đối với những vướng mắc trong thực tế công việc đã được các giảng viên giải đáp, hướng dẫn cụ thể. Sau lần tập huấn này, hy vọng rằng các học viên sẽ kịp thời cập nhật những nội dung mới của các Luật và các văn bản hướng dẫn, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng tại mỗi đơn vị, góp phần thành công trong công tác xây dựng kế hoạch Tài chính của Ban./.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second