Binh Dinh # x3A; Carrying out a project supporting low carbon agriculture lcasp

: Friday - 20/05/2016 10:20  |  Viewed: 1131
The project is funded by Asian Development Bank to support farmers in Binh Dinh province to build and install biogas plants.
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, dự án đã hỗ trợ lắp đặt 700 công trình khí sinh học cho nông dân trong tỉnh, với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, tiếp tục triển khai lắp đặt thêm 1.040 công trình tại các địa phương trong tỉnh.
 
Theo Sở NN&PTNT Bình Định, việc xây dựng, lắp đặt các công trình khí sinh học hỗ trợ người chăn nuôi nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra, tạo nguồn năng lượng sạch tại chỗ, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.
Được biết, tỉnh Bình Định đang phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 79 trang trại chăn nuôi; trong đó, 74 trang trại nuôi lợn và 5 trang trại chăn nuôi gia cầm với tổng đàn 34.315 con lợn và 92.740 con gia cầm.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second