Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tại Yên Bái và Phú Thọ

: Thứ ba - 09/08/2016 10:20  |  Đã xem: 1414
Ngày 5/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Trong thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát các chủ trương của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, các cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị trong tỉnh cùng sự vào cuộc nên kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân đạt trên 175.000 tấn, bằng 61,4% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi đạt trên 42.000 tấn, bằng 48,3% kế hoạch; Tổng đàn gia súc chính đạt 635.000 con; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt trên 21.900 tấn bằng 60,4% kế hoạch; Trồng rừng được trên 11.500 ha, đạt 76,7% kế hoạch; Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 62,2%. Toàn tỉnh đã có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, tính đến nay tỉnh Yên Bái đã có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chính sách gắn liền với Đề án chi tiết được triển khai đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng cũng như tiến độ thực hiện. Một số nội dung của Đề án đã đạt kết quả vượt nhiều lần so với kế hoạch như: Hỗ trợ hộ gia đình, nhóm hộ chăn nuôi trâu bò; cơ sở chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà; hỗ trợ cơ sở nuôi cá lồng, cá eo ngách; chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ trồng quế.

Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngành đã xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy tổ chức Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, thời gian qua ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành. Trong đó tập trung vào điều chỉnh nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có thế mạnh; quy hoạch phát triển cây, con và các sản phẩm chủ yếu; quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn; bổ sung quy hoạch khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; bổ sung quy hoạch vùng sản xuất công nghệ cao…

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã có một số ý kiến đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó quan tâm hỗ trợ một số lĩnh vực; quan tâm, hỗ trợ phát triển các mô hình an toàn dịch bệnh, đầu tư cơ sở vật chất cho các khu vực giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm lò chăn nuôi; Hiện nay tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát diện tích rừng tự nhiên sản xuất nghèo, nghèo kiệt. Qua rà soát tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép chuyển đổi 19.568,7 ha rừng tự nhiên sản xuất nghèo và nghèo kiệt để trồng cải tạo lại rừng bằng những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Trong thực tế hiện nay, mật độ trồng rừng, trồng chè, trồng cây ăn quả và một số cây trồng khác có xu hướng tăng lên, phương thức canh tác cũng đã có thay đổi. Để có cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở cho việc thực hiện; Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác quản lý hóa chất bảo vệ thực vật trong vận chuyển, buôn bán và lưu trữ; Ban hành các quy định cụ thể về việc sử dụng các chất tạo nạc, chất cấm trong thức ăn chăn nuôi; Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng; Đầu tư hỗ trợ phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm tại địa phương để thuận tiện cho phân tích, đánh giá mức độ an toàn trong sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông sản.

Đề nghị Bộ ban hành hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về việc áp dụng một số tiêu chí để thực hiện chuẩn nông thôn mới. Cụ thể là tiêu chí thu nhập và tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Việc quy định mới về tiêu chí thu nhập khá cao và tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở mức thấp dẫn tới việc khó thực hiện để hoàn thành kế hoạch hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới như đăng ký năm 2016. Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh luôn quan tâm và tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp tích cực tạo môi trường tốt nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái cũng có quyết tâm chính trị rất cao để phấn đấu thực hiện, với quan điểm những tiêu chí nào cần ít nguồn lực thì tập trung vào tuyên truyền vận động nhân dân tham gia triển khai thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh mong muốn trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh về việc thực hiện giao rừng cho thuê rừng giao rừng gắn liền với giao đất cho thuê đất. Hiện nay, việc phát triển cây chè và người làm chè ở Yên Bái đang gặp khó khăn, vì vậy mong muốn Bộ quan tâm có những dự án và hỗ trợ nguồn lực để tỉnh khôi phục và phát triển cây chè.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đã đánh giá cao những kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để nâng cao năng suất cây lúa, cây ngô, đặc biệt cần xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa rõ nét hơn, xây dựng thương hiệu cho gạo ở Mường Lò. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi; chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây tiềm năng có giá trị kinh tế cao. Đối với cây chè tỉnh cần xây dựng đề án phát triển cây chè, tập trung phát triển vùng nguyên liệu chè, tập trung cải tạo, trồng mới; chú trọng phát triển giống chè mới có năng suất chất lượng cao; nghiên cứu chuyển đổi sản xuất, chế biến chè đen sang chế biến chè xanh và chú trọng đến an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả tập trung; Đẩy mạnh việc trồng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng; Tăng cường phí dịch vụ bảo vệ rừng; Quan tâm phát triển đàn đại gia súc, phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng hàng hóa; Tỉnh cần tiếp tục quan tâm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và giao cho các vụ, ngành liên quan của Bộ xem xét giải quyết.

Kết thúc buổi làm việc tại Yên Bái, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn tiếp tục làm việc cùng UBND tỉnh Phú Thọ, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ.

7

Nguồn: MARD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây