Hướng dẫn thực hiện thông tư 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

: Thứ năm - 18/08/2016 10:20  |  Đã xem: 1286
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, gồm: Giám sát, theo dõi việc tuân thủ pháp luật về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động đấu thầu.

1. Quy định chung về giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

 Theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2016 thì việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải tuân theo pháp luật, trung thực, khách quan, kịp thời và bảo mật thông tin; không can thiệp, gây phiền hà, cản trở quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; việc kiểm tra hoạt động đấu thầu phải công khai, minh bạch; tiến hành độc lập song có sự phối hợp và phân định rõ thẩm quyền; không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đơn vị được kiểm tra, nội dung và thời gian kiểm tra; trường hợp có trùng lặp thì ưu tiên cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc cấp trên.

 Việc kiểm tra được tiến hành theo hai hình thức là kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Một cuộc kiểm tra có thể theo một hoặc kết hợp hai phương thức kiểm tra trực tiếp và yêu cầu báo cáo. Trong đó, kiểm tra trực tiếp được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra và là phương thức kiểm tra chủ yếu hoạt động đấu thầu. Thời gian thực hiện kiểm tra hoạt động đấu thầu được quy định cụ thể tại Thông tư 10 năm 2016.

 Cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi phải:

 + Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

 + Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu;

 + Có trình độ ngoại ngữ phù hợp đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

 2. Tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

 Nội dung giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 10/2016, gồm:

 + Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

 + Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

 + Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

 + Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

 + Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

 Thông tư 10 còn quy định nội dung giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà đầu tư; quy trình giám sát, theo dõi đối với lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 3. Tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu

 Thông tư số 10/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình kiểm tra theo phương thức kiểm tra trực tiếp và phương thức yêu cầu báo cáo như sau:

 - Với kiểm tra trực tiếp: Dựa trên kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc yêu cầu kiểm tra đột xuất thì đơn vị chủ trì kiểm tra phân công cán bộ phụ trách tiến hành chuẩn bị kiểm tra qua các việc: Khảo sát lập chương trình kiểm tra; lập và trình Quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra chi tiết; xây dựng đề cương báo cáo; thông báo bằng văn bản cho đơn vị liên quan và lập dự toán kinh phí cho Đoàn kiểm tra. Sau đó tiến hành kiểm tra theo hướng dẫn tại Thông tư 10 và đưa ra kết luận kiểm tra.

 - Với yêu cầu báo cáo: Cơ quan kiểm tra yêu cầu đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo với các nội dung: Mục đích, yêu cầu báo cáo; phạm vi, nội dung báo cáo; đề cương yêu cầu báo cáo; thời hạn nộp báo cáo; trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra.

 Căn cứ vào báo cáo, đơn vị kiểm tra tiến hành xử lý các thông tin, tài liệu báo cáo và lập dự thảo Báo cáo kiểm tra có nêu hướng xử lý các vấn đề phát hiện trong quá trình điều tra.

 Cuối cùng, đơn vị chủ trì kiểm tra lập Kết luận kiểm tra trình người đứng đầu cơ quan kiểm tra xem xét, phê duyệt.

  Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT  có hiệu lực ngày 09/9/2016.

Nguồn: APMB

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây