Báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai quý II/2016

: Thứ sáu - 16/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1338
Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện quý I/2016 và kế hoạch triển khai dự án quý II/2016 như sau:

1. Các hoạt động dự án đã triển khai quý I/2016

1.1 Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tổ chức cho những hộ dân đăng ký và triển khai xây dựng xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

Đến hết quý I/2016 đã tiếp nhận đăng ký, rà soát thông tin, hướng dẫn tư vấn và xây dựng được 631 công trình, đưa tổng số công trình được triển khai xây dựng, lắp đặt kể từ đầu dự án đến nay đạt 5.131 công trình.

1.2. Hợp phần 2. Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học:

Đã làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang để phối hợp triển khai cho vay vốn phát triển khí sinh học. Tính đến quý I/2016, ngân hàng Nông nghiệp giải ngân được 30 triệu đồng trong gói tín dụng cho chuỗi giá trị sinh học.

1.3. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp: Xây dựng thuyết minh chi tiết 3 mô hình trình diễn, 2 mô hình nghiên cứu nông nghiệp các bon thấp, gửi Ban quản lý dự án LCASP Trung ương xem xét, chấp thuận.

1.4. Hợp phần 4: Chi quản lý dự án
Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

2. Kết quả giải ngân quý I/2016
Trong quý I thực hiện giải ngân cho nội dung chi lương BQL Dự án được 35 triệu đồng.

3. Dự kiến kế hoạch quý II/2016

3.1. Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

- Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM):
+ Tổ chức 13 lớp tập huấn về quản lý chất thải chăn nuôi.
+ Xây dựng chương trình tuyên truyền trên đài truyền hình và báo Bắc Giang điện tử; in ấn 150 biển quảng cáo, 1.500 áp phích hướng dẫn vận hành cảnh báo an toàn công trình khí sinh học.
+ Tổ chức 35 lớp tập huấn vận hành công trình khí sinh học, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi.
+ Nghiệm thu các công trình khí sinh học đã hoàn thành.

- Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học
+ Xây dựng/lắp đặt 700 công trình khí sinh học cho các hộ đã đăng ký;
+ Hỗ trợ kinh phí cho các công trình đã nghiệm thu.

3.2. Hợp phần 2. Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học:
Tuyên truyền, hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu vay vốn vay vốn của các thành phần tham gia dự án, chuyển danh sách đến 2 chi nhánh ngân hàng để thực hiện giải ngân.

3.3. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp cácbon thấp: Triển khai các mô hình nông nghiệp cacbon thấp khi được Ban quản lý dự án LCASP trung ương phê duyệt.

3.4. Hợp phần 4: Quản lý dự án
Thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án.

IV. Khó khăn, tồn tại
Hiện chưa có các hướng dẫn cần thiết và kỹ thuật để triển khai nội dung hợp phần III “Chuyển giao công nghệ các bon thấp”, do đó không thể tiến hành các công tác chuẩn bị cũng như xây dựng mô hình trình diễn.

V. Kiến nghị:

Ban quản lý dự án Trung ương sớm phê duyệt và hướng dẫn triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp các bon thấp./.

Phụ lục 1: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý I/2016

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

Hầm xây

583

583

Nhỏ

4471

Composit

48

48

Nhỏ

660

Tổng số

631

631

 

5131

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây