Báo cáo Kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai công tác quý II năm 2015

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1636
Báo cáo Kết quả công tác quý I và kế hoạch triển khai công tác quý II năm 2015

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I.      
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án theo Quyết định số 3494/QĐ-BNN-TC ngày 11/8/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ công trình khí sinh học tại các huyện, thành phố.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 trình Ban quản lý dự án LCASP Trung ương cho ý kiến.
- Trình chủ đầu tư sở nông nghiệp & PTNT Sơn La phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Phối hợp với các đại lý, kỹ thuật viên các huyện triển khai thi công lắp đặt công trình khí sinh học cho các hộ đủ điều kiện.
- Phối hợp với các địa phương tuyên truyền về dự án và chương trình khí sinh học.
- Tham dự hội nghị do CPMU tổ chức.

 II. DỰ KIẾN CÔNG VIỆC QUÝ II.
- Tập huấn kỹ thuật viên về công nghệ khí sinh học, chăn nuôi an toàn và quản lý chất thải chăn nuôi
- Hội thảo tuyên truyền và hướng dẫn về quản lý chất thải trong chăn nuôi và lợi ích của công trình khí sinh học.
- Tập huấn vận hành công trình khí sinh học cho các hộ xây dựng công trình khí sinh học.
- Kiểm tra, giám sát nghiệm thu công trình khí sinh học.
- Kiểm tra giám sát công trình đang vận hành.
- Tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn do CPPMU tổ chức.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi
- UBND tỉnh Sơn La tạo điều kiện vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động theo kế hoạch phê duyệt.
- Được sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Chủ đầu tư (Lãnh đạo sở) và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt các phòng ban của Sở.

2. Khó khăn.
- Các kỹ thuật viên làm việc kiêm nhiệm nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện tại các cơ sở.
- Cán bộ trong dự án chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm.

3. Kiến nghị
- Ban quản lý Trung ương Dự án LCASP có hướng dẫn cụ thể Hợp phần 2 về thủ tục vay vốn để xây dựng công trình KSH.
- Sớm có hướng dẫn cụ thể Hợp phần 3 xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp để các ban QLDA LCASP tỉnh xây dựng định mức sát với thực tế.


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây