Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoach triển khai 6 tháng cuối năm 2015

: Thứ ba - 13/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1862
Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm của dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Sơn La như sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.     

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án theo Quyết định số 3494/QĐ-BNN-TC ngày 11/8/2014 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ công trình khí sinh học tại các huyện, thành phố.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 trình Ban quản lý dự án LCASP Trung ương cho ý kiến.
- Trình chủ đầu tư sở nông nghiệp & PTNT Sơn La phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2015.

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi

1.1. Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon

- Hội thảo, tuyên truyền và hướng dẫn cho người nông dân về quản lý chất thải trong chăn nuôi và lợi ích của công trình khí sinh học. Tổ chức được 16 cuộc hội thảo tuyên truyền với 640 người tham dự.
- Phối hợp với Hệ thống Khuyến nông tổ chức tuyên truyền về lợi ích của công trình khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi cho các hộ nông dân .

1.2.Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học
- Ký hợp đồng với các Trạm Khuyến nông để triển khai xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học.
- Hướng dẫn và rà soát những hộ dân có nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học.
- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các công trình khí sinh học (khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, quản lý chất lượng…) cho kỹ thuật viên 12 huyện/Thành phố.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân xây/lắp đặt CT khí sinh học (Khảo sát, thiết kế, giám sát chất lượng, nghiệm thu công trình, hướng dẫn vận hành công trình KSH)
- Kiểm tra, giám sát công trình khí sinh học đang vận hành nhằm đảm bảo về môi trường (Chi phí công tác phí, …)
- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật viên về công nghệ khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải trong chăn nuôi cho 24 học viên là cán bộ khuyến nông ở các huyện thành phố.
- Kiểm tra, giám sát nghiệm thu công trình khí sinh học 256 công trình trong đó 63 công trình xây bằng gạch, 193 công trình composite.

2. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

2.1. Tiểu hợp phần 3.1. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp các bon thấp

2.2. Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp

- Trình đề xuất 6 mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp (HP3)

+ Mô hình thí điểm xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi lợn.
+ Mô hình thí điểm xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi bò sữa.
+ Ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI để giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Sơn La.
+ Mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Sơn La
+ Mô hình canh tác Ngô giảm phác thải các bon trên đất dốc kết hợp tạo thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Sơn La.
+ Mô hình sản xuất nấm trên nguyên liệu lõi ngô, mùn cưa và sản xuất phân bón từ phế phụ phẩm sau trồng nấm tại tỉnh Sơn La

3. Hợp phần 4. Chi quản lý dự án
- Chi lương và phụ cấp cho Ban QLDA tỉnh;
- Chi phí hoạt động cho ban quản lý dự án tỉnh.

4. Công tác khác
- Bố trí cán bộ tham gia các cuộc: Hội thảo, tập huấn do CPMU tổ chức.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN.          
- Tổng số tiền: 253.100.500 đồng .

Trong đó:
+ ADB: 43.726.800 đồng.
+ CPVN: 209.373.700 đồng.

 III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM.

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi

1.1. Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon

- Tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tuyên truyền và hướng dẫn cho người nông dân về quản lý chất thải trong chăn nuôi và lợi ích của công trình khí sinh học.
- Tổ chức tập huấn vận hành công trình khí sinh học cho các hộ xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học.
- Tổ chức tập huấn kỹ thuật tại nhà cho các hộ đã xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học.

1.2.Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

- Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các công trình khí sinh học (khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, quản lý chất lượng…) cho kỹ thuật viên 12 huyện/Thành phố.
- Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân xây/lắp đặt CT khí sinh học (Khảo sát, thiết kế, giám sát chất lượng, nghiệm thu công trình, hướng dẫn vận hành công trình KSH)
- Kiểm tra, giám sát công trình khí sinh học đang vận hành nhằm đảm bảo về môi trường (Chi phí công tác phí, …)
- Hoàn thành đánh giá, giám sát và nghiệm thu số công trình khí sinh học quy mô nhỏ đã xây dựng hoàn thành các hạng mục tại 12 huyện, thành phố.
- Hỗ trợ tài chính trực tiếp xây các công trình khí sinh học và cải thiện môi trường chăn nuôi

2. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

2.1. Tiểu hợp phần 3.1. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp các bon thấp

2.2. Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp

- Hoàn chỉnh nội dung, xây dựng, triển khai thực hiện 6 mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

- Tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn do CPMU tổ chức.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi
- UBND tỉnh Sơn La tạo điều kiện vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động theo kế hoạch phê duyệt.
- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chủ đầu tư (Lãnh đạo sở) và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt các phòng ban của Sở.

2. Khó khăn.
- Cán bộ dự án ở cơ sở (Trạm Khuyến nông các huyện) và các kỹ thuật viên làm việc kiêm nhiệm nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện tại các cơ sở.
- Hiện tại trên địa bàn Sơn La có nhiều đơn vị tham gia cung ứng công trình khí sinh học bằng vật liệu composite không được dự án hỗ trợ. Các công trình khí sinh học được bà con nông dân lắp đặt nhiều vì giá thành thấp hơn nhiều so với công trình cùng kích cỡ của các 3 công ty được Ban quản lý Trung ương Dự án LCASP giới thiệu cho phép cung cấp công trình cho dân.
- Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Theo khoản a mục 3 điều 3 của Quyết định số 50/QĐ-TTg mức hỗ trợ cao hơn của dự án. Nên một số hộ còn chưa muốn xây dựng chờ mức hỗ trợ cao hơn.

3. Kiến nghị

- Tỉnh có thêm nguồn vốn để tăng phần hỗ trợ cho các hộ nông dân đã xây dựng công trình khí sinh học theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây