Báo cáo kết quả thực hiện Dự án năm 2015

: Thứ ba - 13/09/2016 23:20  |  Đã xem: 1368
Được sự quan tâm của Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở nông nghiệp và PTNT, năm 2015, dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (LCASP) tỉnh Bắc giang đã nỗ lực triển khai, thực hiện kế hoạch và thu được những kết quả tốt. Nhằm kiểm điểm kết quả đã đạt được và định hướng kế hoạc

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Hợp phần 1. Quản lý chất thải chăn nuôi
Nội dung chính của hợp phần nhằm thúc đẩy công tác quản lý chất thải trong chăn nuôi và phát triển cơ chế sản xuất sạch, tập trung vào tuyên truyền, tập huấn về quản lý và công nghệ quản lý chất thải trong chăn nuôi, hỗ trợ tài chính cho công trình thu gom, xử lý chất thải theo công nghệ khí sinh học với quy mô khác nhau để phù hợp với quy mô phát triển chăn nuôi của từng đối tượng hưởng lợi.

Khối lượng thực hiện và giải ngân:
- Đã in ấn 2.130 tờ rơi về công nghệ, quản lý và vận hành công trình khí sinh học để gắn kèm với công trình được xây dựng.

- Tập huấn về công nghệ, quản lý và vận hành công trình khí sinh học cho 2.130 người nhằm trang bị nhận thức, kiến thức và kỹ năng quản lý chất thải, vận hành công trình khí sinh học an toàn và hiểu quả.

- Thực hiện khảo sát, tư vấn thiết kế, lắp đặt và kiểm tra, giám sát chất lượng công trình khí sinh học đồng thời hỗ trợ tài chính cho 2.130 hộ chăn nuôi có nhu cầu xây dựng, lắp đặt công trình thu gom, xử lý chất thải theo công nghệ khí sinh học.

Đến 25 tháng 12 năm 2015, đã thực hiện xong và giải ngân 7.389,6 triệu đồng, bằng 165% kế hoạch được giao.

Hợp phần 2. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng.

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn xây dựng công trình khí sinh học và phù trợ.

Đã có một số cuộc làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp để trao đổi thông tin, thống nhất bộ hồ sơ, thủ tục vay vốn tín dụng khí sinh học. Phối hợp tổ chức một số cuộc tuyên truyền về vay vốn xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Hợp phần 3 của dự án có mục đích là áp dụng, chuyển giao, nhân rộng các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp. Hợp phần có nhiệm vụ xây dựng các mô hình thí điểm, đào tạo tập huấn cho các đối tượng và vùng sản xuất về công nghệ sản xuất phát thải ít khí nhà kính.

Để triển khai được hợp phần này, cần phải đáp ứng được các tiêu chí theo yêu cầu của Dự án và phải có sự tư vấn xác định nhiệm vụ, cách thức thực hiện. Đến hiện tại, chưa có hướng dẫn chính thức từ phí Dự án Trung ương cho các nội dung của hợp phần này.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của BQL Dự án Trung ương, BQL Dự án đỉnh đã phối hợp với các cơ quan, địa phương trong tỉnh xây dựng đề cương mô hình gửi Dự án Trung ương. Hiện đang chờ ý kiến phản hồi. Trên cơ sở ý kiến của Dự án Trung ương, BQL DA tỉnh sẽ triển khai các phần việc tiếp theo. Do vậy, nội dung hợp phần này chưa triển khai được và phải hoàn trả số kinh phí đã bố trí trong năm 2015.

Hợp phần 4. Quản lý dự án

Dự án đã thực hiện chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ dự án, các hoạt động quản lý, các khoản phí và lệ phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ
4.1. Thuận lợi:

Dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BQL TW Dự án LCASP, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như sự đồng tình ủng hộ và tích cực phối hợp của các cấp chính quyền, người hưởng lợi từ dự án và các cơ quan, tổ chức liên quan.

4.2. Khó khăn, tồn tại:
Việc triển khai thực hiện Hợp phần 3 “Chuyển giao công nghệ SXNN Các bon thấp” chưa thực hiện được.
Phần kinh phí đối ứng cho các mô hình và hoạt động của hợp phần đã được tỉnh bố trí theo cam kết với Bộ Nông Nghiệp và PTNT buộc phải hoàn trả vào thời điểm cuối năm gây thiếu chủ động và bất lợi cho tiến độ dự án.
Nguyên nhân: Do chưa có nhiệm vụ được xác định và hướng dẫn chính thức về công nghệ, kỹ thuật và phương pháp triển khai từ phía Dự án Trung ương.

4.3. Kiến nghị:
- Dự án Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất, cụ thể làm căn cứ triển khai hợp phần 3 để có thể thực hiện ngay từ năm 2016, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân dự án.
- Đề nghị Dự án Trung ương sớm cho ý kiến đối với các nội dung có sự điều chỉnh về khối lượng, nhu cầu vốn làm căn cứ để BQL Dự án tỉnh có kế hoạch phù hợp trong những năm tiếp theo.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây