Báo cáo kết quả thực hiện quý I/2015 và kế hoạch triển khai quý II/2015 của Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Tiền Giang

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1562
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai quý II năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon

Tổ chức 07 lớp đào tạo tập huấn cho 159 hộ dân tham gia xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học về sử dụng, vận hành và bảo dưỡng công trình khí sinh học.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học

Đã kiểm tra, nghiệm thu và chuyển tiền hỗ trợ được 51 công trình khí sinh học quy mô nhỏ với tổng số tiền là 153.000.000 đồng

Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp.

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

Quý I năm 2015 Ban quản lý Dự án LCASP Tiền Giang đã phối hợp quỹ bảo vệ môi trường và viện nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long thuộc trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu đề xuất các mô hình nông nghiệp các bon thấp.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Ban quản lý Dự án LCASP Tiền Giang đã thực hiện các khoản chi thường xuyên cụ thể như sau:

- Tổng số: 21.319.411 đồng. Trong đó:

+ Vốn ADB: 18.695.686 đồng;

+ Vốn Đối ứng địa phương: 2.623.725 đồng.

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN:

- Quý I năm 2015: 210.180.411 đồng. Trong đó:

+ Vốn ADB: 207.556.686 đồng;

+ Vốn đối ứng: 2.623.725 đồng.
- Lũy kế từ đầu dự án: 2.605.723.694 đồng. Trong đó:

+ Vốn ADB: 2.279.019.389 đồng;

+ Vốn đối ứng: 326.704.305 đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2015:

1. Công tác tổ chức: tiếp tục duy trì bộ máy 08 cán bộ hiện có.

2. Nghiệp vụ chuyên môn:

Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi.

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển thị trường các bon:

- Tập trung tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng các công trình khí sinh học qua các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, truyền thanh, bảng pano, hội thảo...)

- Tổ chức tập huấn cho các hộ dân tham gia xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học về sử dụng, vận hành và bảo dưỡng công trình khí sinh học.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học:

- Tiếp tục xây dựng/ lắp đặt, tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và hỗ trợ tài chính cho 250 công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Tiểu hợp phần 3.2: Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thầp

- Xây dựng và đề nghị phê duyệt đề cương chi tiết 7 mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp gồm: 2 mô hình sản xuất lúa 1 phải 6 giảm theo qui mô cánh đồng lớn, 2 mô hình xử lý phụ phế phẩm trong trồng trọt, 3 mô hình xử lý phụ phế phẩm trong chăn nuôi.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Chi trả lương cho bộ máy tổ chức của Ban quản lý dự án và các hoạt động thường xuyên tại đơn vị.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ:

1/ Thuận lợi:

- Tỉnh Tiền Giang đã có đội ngũ kỹ thuật viên về xây hầm Biogas nhiều kinh nghiệm và thợ xây lành nghề do đã tham gia thưc hiện nhiều dự án.

- Kinh phí hỗ trợ cho hộ xây dựng công trình khí sinh học được nâng lên 3 triệu đồng/công trình nên tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân mạnh dạn hơn trong đầu tư xây dựng.

- Cán bộ tham gia thực hiện dự án có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và trong quản lý, điều hành dự án.

- Mục tiêu của dự án rất thiết thực, gần gũi, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn nên được sự quan tâm, và hỗ trợ rất lớn từ các cấp chính quyền địa phương.

2/ Khó khăn:

- Chi phí xây dựng công trình khí sinh học lớn nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư.

- Trong quý I năm 2015 do trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán nên người dân chưa tích cực đầu tư vào xây dựng các công trình khí sinh học.

- Chưa có quy định, hướng dẫn kỹ thuật về hầm Biogas loại vừa và lớn nên chưa hỗ trợ cho các địa điểm chăn nuôi quy mô vừa và lớn xây dựng công trình khí sinh học.

- Chưa có hướng dẫn chi tiết việc xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp nên còn lúng túng, Ban quản lý dự án tỉnh chưa triển khai thực hiện.

3/ Kiến nghị:  Ban quản lý dự án Trung ương:

- Sớm ban hành hướng dẫn về xây dựng các công trình khí sinh học qui mô vừa và lớn;

- Tổ chức đào tạo cho kỹ thuật viên và thợ xây về xây dựng các công trình khí sinh học qui mô vừa và lớn;

- Tổ chức tham quan, Hội thảo trao đổi về các mô hình sản xuất nông nghiệp cácbon thấp để các tỉnh có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm....

- Có đề cương, hướng dẫn chung cho việc xây dựng các mô hình để thuận tiện trong việc triển khai tại tỉnh.

- Có văn bản về việc đề nghị tỉnh bố trí vốn đối ứng để tỉnh thuê chuyên gia tư vấn xây dựng đề cương và tư vấn thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp (Hợp phần3).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây