Báo cáo Kết quả thực hiện quý I và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý II năm 2015 Tỉnh Bến Tre

: Thứ hai - 12/09/2016 10:20  |  Đã xem: 1395
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban Quản lý dự án tỉnh Bến Tre, báo cáo kết quả thực hiện quý Ivà kế hoạch triển khai dự án quý II năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG QUÝ I

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải trong chăn nuôi

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu phân bổ số lượng công trính khí sinh học quy mô nhỏ năm 2015 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với tổng số là 1.500 công trình.

- Tiếp tục triển khai việc xây dựng và nghiệm thu các công trình khí sinh học quy mô nhỏ. Kết quả:

+ Số hộ đăng ký xây dựng/lắp đặt: 493 công trình;

+ Đã và đang xây/lắp đặt: 490 công trình;

+ Tổ chức nghiệm thu: 324 công trình.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các công trình KSH đã xây dựng năm 2014.

2. Hợp phần 2: Các hoạt động phối hợp với ngân hàng trong việc triển khai cho vay tín dụng

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Hợp tác xã Trung ương cho nên các Ngân hàng Chi nhánh tại tỉnh, huyện/thành phố chưa thực hiện được việc triển khai cho vay vốn để xây dựng công trình khí sinh học.

3. Hợp phần 3: Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

- Tham gia, phối hợp với các Trường, viện, công ty … khảo sát, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp các bon thấp, tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp, chất thải trong chăn nuôi (có 03 mô hình trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin phê duyệt).

- Về việc thực hiện mô hình của Ban Quản lý dự án tỉnh chỉ mới đề xuất mô hình, chưa xây dựng hoàn chỉnh đề cương chi tiết để trình Ban Trung ương phê duyệt. Vấn đề này còn lúng túng chưa nắm chắc về quy trình và nội dung thực hiện mẫu mô hình hoàn chỉnh theo nhà tài trợ quy định.

4. Hợp phần 4:Quản lý dự án

- Xây dựng lại Kế hoạch tổng thể của Dự án tỉnh Bến Tre (2014 – 2018) và Kế hoạch tài chính, Dự toán chi tiết năm 2015 gửi Ban QLDA Trung ương thông qua để trình UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Ban QLDA tỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Dự án.

- Chưa giải ngân, chỉ tạm ứng một số kinh phí hoạt động thường xuyên để phục vụ công tác.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ II NĂM 2014

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Quản lý dự án tỉnh năm 2015, tiếp tục tổ chức tập huấn vận hành, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi cho hộ dân theo dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký xây dựng công trình khí sinh học.

- Tiếp nhận đăng ký, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng cho khoảng 300 công trình khí sinh học quy mô nhỏ và tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành để hỗ trợ tài chính cho hộ dân.

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền về dự án (Đài PTTH, Tờ rơi ...)

- Tổ chức kiểm tra các công trình KSH đã xây dựng năm 2014.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình KSH bằng vật liệu composite đã xây dựng trên địa bàn tỉnh.

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

1. Thuận lợi

- Tích cực phát huy những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Hợp phần của Dự án trong năm qua.

2. Khó khăn

- Vấn đề hỗ trợ vay vốn cho các hộ chăn nuôi tiềm năng để xây dựng công trình khí sinh học, hiện nay các Ngân hàng địa phương chưa triển khai, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình khí sinh học.

- Việc triển khai xây dựng các mô hình Hợp phần 3 của dự án tỉnh còn lúng túng.

3. Kiến nghị

Ban quản lý dự án Trung ương hỗ trợ, hướng dẫn cho BQL Dự án tỉnh việc triển khai thực hiện các mô hình của Hợp phần 3.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh trong quý I và Kế hoạch triển khai dự án quý II năm 2015, kính báo đến Ban Quản lý dự án Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo.

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý I

 

 

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện

(Quý 1)

KT1

-

-

-

-

KT2

389

386

<50 m3

-

Composit

104

104

-

-

Tổng số

493

490

 

-

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây