Báo cáo kết quả thực hiện quý II/2015 và kế hoạch triển khai dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp quý III /2015 tỉnh Bắc Giang

: Thứ hai - 12/09/2016 23:20  |  Đã xem: 1333
Thực hiện chỉ đạo của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Trung ương Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả thực hiện quý II và kế hoạch triển khai dự án quý III như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI QUÝ I

Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

Tiểu hợp phần 1.1. Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi và phát triển Cơ chế phát triển sạch (CDM)
- Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật viên tỉnh và huyện, trong quý II, BQL tỉnh đã cử 18 lượt người (trong đó cấp tỉnh 7 người, cấp huyện 11 người; số lương nữ 4 người) tham dự các lớp tập huấn lắp đặt, xây dựng công trình khí sinh học cho kỹ thuật viên do BQL Dự án Trung ương tổ chức tại Phú Thọ và Nam Định.
- Cử 02 cán bộ kỹ thuật của BQL tỉnh, 01 người của nhà thầu tham dự lớp tập huấn kỹ sư khí sinh học, nhà thầu khí sinh học quy mô vừa và lớn do BQL Dự án Trung ương tổ chức tại Hà Nội.
- Xây dựng và phát sóng tuyên truyền 01 chuyên đề trên đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học
- Đã lựa chọn, rà soát hồ sơ, kiểm tra điều kiện và đồng ý cho xây dựng 930 công trình khí sinh học quy mô nhỏ, nâng tổng số công trình được xây dựng từ đầu năm đến hết quý 2 lên 1.230 công trình.
- Tiến hành nghiệm thu 1.012 công trình khí sinh học quy mô nhỏ. Tuy nhiên, chưa tiến hành giải ngân.
- Công tác hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc lắp đạt, xây dựng và vân hành khí sinh học được thực hiện thường xuyên đối với kỹ thuật viên, thợ xây và hộ gia đình có xây dựng công trình khí sinh học và liên quan.

Hợp phần 2. Các hoạt động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Hợp tác xã trong việc triển khai cho vay tín dụng.

- BQL Dự án tỉnh đã cử 02 cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn về tín dụng khí sinh học do BQL Trung ương tổ chức tại Quảng Ninh.

- Ban quản lý dự án tỉnh đã phối hợp với định chế tài chính (Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT) có công văn gửi các huyện, thành phố thông báo trình tự thủ tục hướng dẫn các hộ dân có nhu cầu vay vốn đăng ký.

- Ban quản lý tỉnh đã có đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và PTNT cử cán bộ phối hợp với kỹ thuật viên dự án tiến hành tư vấn, giới thiệu tại các cuộc tập huấn cho người sử dụng công trình khí sinh học tại các huyện, thành phố

- Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, hội thảo, tập huấn và thông quan kỹ thuật viên, thợ xây cấp huyện thực hiện tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn phát triển khí sinh học cho các hộ gia đình.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp

Tiểu hợp phần 3.2. Xây dựng các mô hình nông nghiệp các bon thấp

- BQL Dự án đã triển khai tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, điều kiện của mô hình trình diễn. Đồng thời triển khai thống kê nhu cầu, đăng ký xây dựng mô hình trình diễn đến các địa phương, cơ quan liên quan trong tỉnh.

- Đến 30 tháng 6, Dự án đã nhận được 9 hồ sơ đăng ký xây dựng mô hình trình diễn. Đã tổng hợp và gửi xin ý kiến Dự án Trung ương đối với 8 hồ sơ đăng ký.

Hợp phần 4: Chi quản lý dự án

Kinh phí quản lý dự án chủ yếu là chi lương, phụ cấp cho cán bộ BQL dự án và một số hạng mục chi thường xuyên khác như: công tác phí, văn phòng phẩm ...

II. KẾT QUẢ GIẢI NGÂN: tổng số, trong đó ADB, CPVN

Đến 30 tháng 6 năm 2015, đã giải ngân được 140 triệu đồng bằng nguồn đối ứng từ ngân sách, đưa khối lượng giải ngân kể từ đầu dự án lên hơn 9.500 triệu đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ III

- Thực hiện giải ngân đối với khối lượng đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2015.

- Triển khai các nội dung còn lại theo Kế hoạch năm 2015 đã được phê duyệt.

- Đề nghị Trung ương phân bổ thêm số lượng công trình khí sinh học cho tỉnh để triển khai thực hiện vì hiện tại số lượng công trình xây dựng xong đã đạt 100% theo kế hoạch được Trung ương giao từ đầu dự án.

- Riêng Hợp phần 3, do chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất do đó có thể không kịp giải ngân trong năm 2015. Do đó sẽ phải điều chỉnh kinh phí để hỗ trợ công trình khí sinh học nếu được giao bổ sung (thuộc hợp phần I).

- Đối với kế hoạch về vốn, phần vốn đối ứng của tỉnh hiện đã được giao đủ theo kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2015, thực hiện giải ngân được 90 – 100% kế hoạch vốn cả năm 2015.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ

4.1. Thuận lợi:

Dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BQL TW Dự án LCASP, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như sự đồng tình ủng hộ và tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền, người hưởng lợi từ dự án.

4.2. Khó khăn:

Việc triển khai thực hiện Hợp phần 3 “Chuyển giao công nghệ SX NN Các bon thấp” gặp nhiều khó khăn do thiếu các hướng dẫn chi tiết, đồng bộ làm căn cứ để triển khai.

Cán bộ BQL Dự án, đội ngũ kỹ thuật viên chủ yếu là kiêm nhiệm do đó có hạn chế trong việc tập trung, đầu tư thời gian cho công tác triển khai thực hiện dự án.

4.3. Kiến nghị:

BQL TW Dự án LCASP sớm có hướng dẫn thống nhất, cụ thể làm căn cứ triển khai hợp phần 3, đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân dự án.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả tham quan, hội thảo, tập huấn về quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi Quý II

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày /(cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Tập huấn cho người nông dân về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn cho người nông dân

25

02 ngày/lớp

20

 

 

 

 

 

Tổng số

25

 

500

 

 

 

 

Phụ lục 2: Kết quả xây dựng/lắp đặt công trình khí sinh học Quý III

Nội dung

Số hộ đăng ký xây/ lắp công trình

Số công trình đã và đang xây/lắp đặt

Quy mô công trình

Lũy kế thực hiện từ đầu năm đến 30/6/2015

930

930

Nhỏ

1.230

KT1

 

 

Nhỏ

941

KT2

 

 

Nhỏ

92

Composit

 

 

Nhỏ

145

Tổng số

 

 

 

 

Phụ lục 3: Bảng tổng hợp kết quả hội thảo, tập huấn về công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp Quý II

 

Nội dung

Số lượng (cuộc/lớp)

Số ngày (/cuộc/lớp)

Số người tham gia

T. Số

Nữ

DTTS

 

SL

%

SL

%

Hội nghị tuyên truyền cho các hộ tiềm năng

1

1

50

 

 

 

 

Tổng số

1

 

50

 

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây