Báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2014

: Thứ tư - 14/09/2016 23:20  |  Đã xem: 1367
Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC.
- UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 phê duyệt mức chi phụ cấp quản lý dự án đối với cán bộ công tác tại Ban quản lý dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-SNN ngày 29/4/2014 về việc kiện toán Ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bình Định và Quyết định số 1234/QĐ-SNN ngày 24/3/2014 bổ sung thành viên Ban quản lý dự án.

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-SNN ngày 03/6/2014 mức hỗ trợ cho kỹ thuật viên lựa chọn, giám sát, nghiệm thu công trình khí sinh học thuộc dự án LCASP.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI.

1. Hợp phần 1 : Quản lý chất thải chăn nuôi

1.1- Tập huấn về vận hành công trình khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi an toàn, giám sát công trình khí sinh học, xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng và vận hành công trình khí sinh học, lợi ích của việc xây hầm, công nghệ khí sinh học.

- Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho Đội ngũ Thợ xây (nhận thầu xây dựng CT KSH cho các huyện: 25 người/tổng số 37 thợ xây có kinh nghiệm trong việc xây dựng CT KSH thuộc dự án Hà Lan tài trợ trước đây.
- Tổ chức 11 lớp tập huấn vận hành công trình KSH và quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi cho nông dân, Tổng số nông dân tham dự 495 người (cấp Giấy chứng nhận); trong đó có 223 phụ nữ, chiếm 45% tổng số học viên.

1.2.2- Tổ chức hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công trình khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chăn nuôi các bon thấp.

- Tổ chức 01 Hội thảo. Tổng số đại biểu tham dự 24 người,
- Thành phần tham dự: gồm PPMU, các cơ quan liên quan, cán bộ lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện và các công ty cung cấp công nghệ composite.

1.2- Tiểu hợp phần 1.2. Hỗ trợ phát triển các công trình khí sinh học.

1.2.1- Hội thảo lựa chọn các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

- Tổ chức 05 cuộc hội thảo với 100 đại biểu tham dự;
- Thành phần gồm PPMU, cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT (kinh tế), hội đoàn thể, Trạm thú y, Trạm Khuyến nông cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, hội đoàn thể và kỹ thuật cấp xã. Nội dung hội thảo: Quản lý chất thải chăn nuôi an toàn và tiêu chuẩn lựa các hộ chăn nuôi sẽ xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ.

1.2.2- Hỗ trợ tài chính trực tiếp xây các công trình khí sinh học và cải thiện môi trường chăn nuôi.
- Tính đến ngày 30/6/2014, toàn tỉnh đã và đang xây dựng được 566 công trình KSH quy mô nhỏ.
- Cụ thể như sau: Tập trung nhiều nhất ở các huyện: Hoài Nhơn (172), An Nhơn (182), Tuy Phước (41), Hoài Ân (59), Tây Sơn (37), Phù Mỹ (32); An Lão (21); Vĩnh Thạnh (22). Hoạt động này đang tiếp tục triển khai.
- Tổng số CT KSH đã nghiệm thu đang chờ Kho bạc xác nhận để chuyển tiền cho chủ CT KSH là: 157 CTKSH (trong đó có 51 CTKSH composite và 106 CTKSH công nghệ KT1, KT2). Công tác này đang tiếp tục triển khai, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7/2014.
- Hiện nay, Bình Định có 21 Kỹ thuật viên do Ban Quản lý dự án Trung ương đào tạo và cấp Giấy Chứng nhận.

1.2.3 - Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các công trình khí sinh học:
- Căn cứ kết quả tư vấn, khảo sát, nghiệm thu công trình KSH của đội ngũ KTV, Ban quản lý dự án tiến hành thanh toán tài chí cho kỹ thuật viên theo quyết định số 1867/QĐ-SNN ngày 03/6/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Theo đó, quy định hỗ trợ 01 CTKSH là: 255.000 đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP TỤC TRIỂN KHAI:
- Tổ chức 01 lớp tập huấn đào tạo giáo viên (TOT) với nội dung công nghệ khí sinh học, vận hành và quản lý chất thải chăn nuôi an toàn …
- Tiếp tục tổ chức 11 lớp tập huấn vận hành công trình KSH và quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi cho Chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt CTKSH.
- Tiếp tục tổ chức 01 hội thảo về phổ biến các thể chế chính sách, tiêu chuẩn về công trình khí sinh học, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, cơ chế phát triển sạch trong chăn nuôi và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chăn nuôi các bon thấp.
- Tổ chức chuyến tham quan tại các tỉnh dự án đề học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu về công nghệ khí sinh học, quản lý chất thải chăn nuôi và các mô hình các bon thấp.
- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các công trình khí sinh học.
- Tiếp tục hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ nông dân đã xây dựng, lắp đặt Công trình KSH.

* Phấn đấu đến cuối tháng 9/2014 xây dựng, lắp đặt và hoàn thành nghiệm thu 1.100 công trình KSH quy mô nhỏ.
* Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan theo kế hoạch đước duyệt.

IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ:

4.1. Thuận lợi:
- UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoạt động. và sớm phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án tỉnh Bình Định.
- Ban quản lý dự án Trung ương đã sớm tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ PPMU.
- Ban quản lý dự án đã được kiện toàn, từng bước thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai.

4.2. Khó khăn:
- Thời gian đầu, PPMU còn lúng túng trong công tác tổ chức triển khai. Tuy nhiên, đến tháng 5/2014 đã được kiện toàn và duy trì, phát huy hoạt động.
- KTV cấp huyện hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm, nên bị hạn chế về thời gian, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc. Công tác tổ chức đào tạo cho đội ngũ KTV muộn (tháng 5/2014) đã ảnh hướng đến công tác nghiệm thu CTKSH (theo quy định sổ tay dự án), tuy nhiên công tác hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra, giám sát hoạt động lắp đặt, xây dựng CTKSH vẫn duy trì.

4.3. Kiến nghị:

PPMU Bình Định kính đề nghị Ban quản lý dự án LCASP TW:
- Sớm hướng dẫn các tiêu chuẩn để xây dựng Công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn.
- Sớm cho ý kiến về các mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ sử dụng phụ phẩm CT KSH đã đăng ký để chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hỗ trợ máy định vị JPS và phần mềm để quản lý công trình KSH.
- Cho phép PPMU Bình Định tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung năm 2014, sau khi hoàn thành kế hoạch đăng ký xây dựng, lắp đặt CTKSH năm 2014.
Ban quản lý dự án LCASP tỉnh Bình Định báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014, Kính báo cáo Ban quản lý dự án TW, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, chỉ đạo.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây