Công văn về quản lý môi trường trong chăn nuôi của tỉnh Lào Cai

: Thứ năm - 25/02/2016 22:20  |  Đã xem: 1458
Công văn về tăng cường quản lý, hướng dẫn thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm của Sở NN&PTNT Tỉnh Lào Cai

 

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 Số:        /SNN-CNTY

 

V/v tăng cường quản lý, hướng dẫn
thực hiện quy định về bảo vệ môi trường
trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ
gia súc, gia cầm

Lào Cai, ngày     tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

   Trong những năm qua, ngành chăn nuôi Lào Cai đã được quan tâm đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, chuyển từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, số lượng trang trại, gia trại tăng lên hàng năm góp phần tăng cơ cấu giá trị sản xuất chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, chăn nuôi phát triển đã làm ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Thực hiện Văn bản số 2361/UBND-TNMT ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý và Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch giết mổ tại địa phương; đề nghị điều chỉnh, bổ sung những vấn đề bất cập; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm.

 

2. Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành và thực hiện tốt Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; sử dụng thức ăn và thuốc thú y trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, tuyệt đối không sử dụng thuốc thú y đã hết hạn sử dụng. Hướng dẫn người chăn nuôi, giết mổ đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa khọc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như: sử dụng các biện pháp xử lý chất thải bằng công trình khí sinh học (Bioga); sử dụng đệm lót trong chăn nuôi; ủ phân vi sinh, khử mùi,...

 

3. Chỉ đạo phòng Tài nguyên môi trường hướng dẫn các chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm lập báo cáo đánh giá môi trường, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tácbảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cẩm.

 

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày....... hàng năm

 

 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 

 

      

Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                          PHÓ GIÁM ĐỐC                                               

- Sở Tài nguyên và MT;

- Phòng NN và PTNT/Kinh tế huyện, TP;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, CNTS.                                       Tô Mạnh Tiến

 

                                                      

         

 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây